MEDDELANDE: 
Denna webbplats är under avveckling.

Du som är intresserad hänvisas istället till den webbplats som utvecklats av Näringslivets arkivråd (NLA):

Informationsförvaltning – Forum och metodstöd för hantering av verksamhetsinformation

Min egen konsultverksamhet sköts i huvudsak genom ArkivIT AB.

Tom Sahlén 2022-12-28