Välkommen till en mötesplats för alla som är intresserade av den moderna informationsförvaltningen.
Sahlen Arkivkonsult AB levererar analyser, utredningar och förslag till strategier som hjälper kunden att etablera en god ordning inom sin informationsförvaltning eller delar av denna. Företaget har ett starkt fokus på standarder, styrsystem och modeller för processbaserad digital informationsförvaltning.
Webbplatsens innehåll bygger i  hög grad på det ramverk för informationsförvaltningen som växt fram efter 2010 och som beskrivs i den skrift som gavs ut av Näringslivets arkivråd år 2016. Företaget är även leverantör av det klassificeringsschema för kommuner och regioner som utges av Samrådsguppen för kommunala arkivfrågor - Klassa. Version 2.0 som publicerades våren 2018 återges med kommentarer på denna webbplats.