Manual för informationsförvaltning

 

Välkommen

till en webbaserad manual för informationsförvaltningen. Genom att trycka på S T A R T A  H Ä R leds du in i ett system där du får råd om hur du utvecklar och underhåller instrument och rutiner för ledning och styrning av verksamheten. Figurens övre del behandlar styrningen, den nedre delen ledningen av informationsförvaltningens huvudsakliga funktioner.

I dagsläget är momenten Verksamhetsanalys, Informationsvärdering och Dokumentationsplanering publicerade. Det är vår ambition att utveckla manualen till en bra hjälpreda för dig som arbetar med olika moment i din organisations informationsförvaltning.

Det som nu publicerats är en första version.  Vi tar gärna emot dina synpunkter.

S T A R T A  H Ä R