Nyttiga länkar

Dokumentation/dokumenthantering och arkivförvaltning

AIIM – The Association for Intelligent Information Management

CEDIF – Centrum för digital informationsförvaltning (MIUN)

FAI – Föreningen för arkiv- och informationsförvaltning

ICA-SPA – International Council on Archives – Section of Professional Associations

Moreg 2010

NAA – National Archives Australia. Information management standard

NARA – The National Archives and Records Administration

NLA – Näringslivets arkivråd

Norska Arkivverket

Riksarkivet

SASS – Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet

SIS – Svenska institutet för standarder. TK 546.

Informationssäkerhet

MSB:s föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet

Arkitektur

IASA – Sveriges IT-arkitekter

The Open Grout och TOGAF