Informationsförvaltning

Ramverk 
Styrning
Praktiska huvudfunktioner

Begreppet ”informationsförvaltning” har efter år 2000 vunnit insteg i olika miljöer där man hanterar verksamhetsbunden information, främst digital information. Framväxten av en särskild funktion som ägnar sig åt att förvalta verksamhetsinformation signalerar att informationen behandlas som en värdefull tillgång – ett kapital att förvalta, en resurs som behöver hanteras på ett överlagt och organiserat sätt.
Informationsförvaltningen måste som andra verksamheter bedrivas med hjälp av olika instrument, professionsstöd, som hjälper utövarna att uppnå och upprätthålla hög kvalitet i arbetet. Dessa bildar vad vi kan kalla ett ramverk.