Styrning

Modell för styrning av informationsförvaltningen:
analys – planering – uppföljning

(under utveckling)