Tjänster

Analyser, utredningar och förslag till strategier som hjälper kunden att etablera en god ordning inom sin informationsförvaltning eller delar av denna.

Rådgivning på plats och på distans när det gäller
– verksamhetsanalys och processkartläggning
– upprättande av klassificeringsschema
– värdering för gallring och bevarande av dokumentation
– informationssäkerhet
– upprättande av dokumentationsplan
– migrering av verksamhetsinformation
– redovisning av arkiv

För offert:

Telefon 070-854 32 36 eller e-post info@arkivkonsulthb.se