Tjänster

MIN KONSULTVERKSAMHET:

Analyser, utredningar och förslag till strategier som hjälper kunden att etablera en god ordning inom sin informationsförvaltning eller delar av denna.

Rådgivning på plats och på distans när det gäller
– verksamhetsanalys och processkartläggning
– upprättande av klassificeringsschema
– värdering för gallring och bevarande av dokumentation
– informationssäkerhet
– upprättande av dokumentationsplan
– migrering av verksamhetsinformation
– redovisning av arkiv

För offert:

Telefon 070-854 32 36 eller e-post info@arkivkonsulthb.se

 

MEDDELANDE: 
Denna webbplats är under avveckling.

Du som är intresserad hänvisas istället till den webbplats som utvecklats av Näringslivets arkivråd (NLA):
InformationsförvaltningForum och metodstöd för hantering av verksamhetsinformation

Min egen konsultverksamhet sköts i huvudsak genom ArkivIT AB.

Tom Sahlén 2022-12-28